FOUNDATIONONE® CDX

Nasze badanie wykonujemy we wszystkich guzach litych.

 

 

ZAMÓW TEST

Typ nowotworu:
Guzy lite

 

TYP PRÓBKI
bloczek parafinowy

 

CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK
około 14 dni roboczych

FoundationOne® CDX

Co to jest FoundationOne® CDX?

FoundationOne® CDx jest zwalidowanym, kompleksowym profilowaniem genomowym (CGP – Comprehensive Genomic Profiling) nowotworów litych.

Badanie dostarcza lekarzom wiedzy potrzebnej w podejmowaniu jak najlepszych decyzji przy wyborze terapii na podstawie profilu genomowego nowotworu pacjenta. Wynik badania zawiera informację o klinicznie istotnych zmianach genomowych, potencjalnych terapiach celowanych, dostępnych badaniach klinicznych i ilościowych markerach odpowiedzi na immunoterapię.

FoundationOne® CDx jest zwalidowanym testem wykrywającym zmiany genomowe – we wszystkich czterech klasach – w ponad 300 różnych genach związanych z powstawaniem i rozwojem nowotworu włącznie z wybranymi intronami w ponad 25 genach często przearanżowanych lub zmienionych w guzach litych.

PRZEGLĄD FOUNDATIONONE® CDX

>300

badanych genów

>25

wybranych intronów

>99%

swoistość

  1. Pojedynczy test, który wykrywa wszystkie cztery klasy zmian genomowych w guzach litych.
  2. Wynik badania uwzględnia pomiar niestabilności mikrosatelitarnej (MSI, microsatellite instability) oraz gęstości mutacji (TMB, tumour mutational burden), które mogą pomóc w ocenie prawdopodobieństwa odpowiedzi na immunoterapię.  Do badania można dodatkowo zlecić oznaczenie PD-L1 metodą immunohistochemii. W przypadku raka jajnika analizowana jest również utrata heterozygotyczności (LOH, loss of heterozygosity).
  3. Typowa mediana głębokości pokrycia wynosi >500x co zapewnia wysoką czułość i specyficzność wykrycia zmian.

LISTA GENÓW

Publikacje

FoundationOne® CDx został zwalidowany aby
wykryć wszystkie cztery typy zmian genomowych.

Badanie walidacyjne w Nature Biotechnology

Zamów test
FoundationOne®CDx

Lekarz zamawia badanie przesyłając Formularz Zamówienia. Krew powinna zostać wysłana w tym samym dniu, w którym ją pobrano.

Próbki krwi są wysyłane od poniedziałku do czwartku

ZAMÓW TEST