FOUNDATIONONE® LIQUID CDx

Badanie profilowania genomowego nowotworów litych z próbki krwi. Należy rozważyć w sytuacjach kiedy nie ma możliwości pobrania tkanki nowotworowej do badania lub gdy ocena krążącego we krwi DNA pochodzenia nowotworowego (ctDNA) jest niezbędna do uzupełnienia profilu genomowego nowotworu uzyskanego w badaniu FoundationOne® CDx.

ZAMÓW TEST

Typ nowotworu:
Guzy lite

 

TYP PRÓBKI
Pełna krew obwodowa

 

WYNIK DOSTĘPNY
około 14 dni roboczych

FoundationOne® Liquid CDx

Co to jest FoundationOne® Liquid CDx

FoundationOne®Liquid CDx jest badaniem opartym na krążącym we krwi DNA pochodzenia nowotworowego (ctDNA, circulating tumour DNA) we wszystkich guzach litych. Identyfikuje klinicznie istotne zmiany genomowe kierujące, odpowiadające za powstanie i rozwój nowotworu. Badanie to pomaga lekarzom dobrać odpowiednie leczenie dzięki uzyskanej wiedzy o diagnozie, ocenie ryzyka i prognozie. Wynik dostarcza informacje o potencjalnych terapiach celowanych i/lub dostępnych badaniach klinicznych, aby wesprzeć decyzję o planie leczenia.

FoundationOne®Liquid CDx jest zwalidowanym testem wykrywającym zmiany genomowe – we wszystkich czterech klasach – w ponad 300 różnych genach związanych z powstawaniem i rozwojem nowotworu w guzach litych, wykorzystując tylko próbkę krwi.

FoundationOne® Liquid CDx

4

klasy zmian genomowych

>300

badanych genów

2

probówki krwi

  1. Pojedyncze badanie, które wykrywa wszystkie 4 klasy zmian genomowych.
  2. Analizuje ponad 300 genow związanych z onkogenezą oraz biomarkery odpowiedzi na immunoterapie – gęstość mutacji (bTMB, blood tumour mutational burden) i niestabilność mikrosatelitarną (MSI, microsatellite instability), a także ocenia odsetek komórek nowotworowych (tumour fraction)
  3. Może być zintegrowany z wynikiem FoundationOne® oraz FoundationOne® CDx, aby uzyskać pełen obraz ewolucji zmian w nowotworze danego pacjenta.
  4. Wymaga tylko dwóch probówek krwi po 8,5 ml każda

Lista genów

Publikacje

FoundationOne® CDx został zwalidowany aby wykryć wszystkie cztery typy zmian genomowych.

Badanie walidacyjne

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w jaki sposób Kompleksowe Profilowanie Genomowe może pomóc Twoim pacjentom zobacz proszę publikacje:

Zobacz publikacje

Zamów test
FoundationOne®Liquid CDx

Lekarz zamawia badanie przesyłając Formularz Zamówienia. Krew powinna zostać wysłana w tym samym dniu, w którym ją pobrano.

Próbki krwi są wysyłane od poniedziałku do czwartku

ZAMÓW TEST