Co to jest FoundationOne® CDx

FoundationOne® CDx jest zwalidowanym, kompleksowym profilowaniem genomowym (CGP - Comprehensive Genomic Profiling) nowotworów litych.

Badanie dostarcza lekarzom wiedzy potrzebnej w podejmowaniu jak najlepszych decyzji przy wyborze terapii na podstawie profilu genomowego nowotworu pacjenta. Wynik badania zawiera informację o klinicznie istotnych zmianach genomowych, potencjalnych terapiach celowanych, dostępnych badaniach klinicznych i ilościowych markerach odpowiedzi na immunoterapię.

FoundationOne® CDx jest zwalidowanym testem wykrywającym zmiany genomowe – we wszystkich czterech klasach - w ponad 300 różnych genach związanych z powstawaniem i rozwojem nowotworu włącznie z wybranymi intronami w ponad 25 genach często przearanżowanych lub zmienionych w guzach litych.