Co to jest FoundationOne® Heme?

FoundationOne® Heme jest kompleksowym profilowaniem genomowym wyspecjalizowanym dla nowotworów hematologicznych oraz mięsaków.

Test ma na celu dostarczenie lekarzom klinicznie istotnych informacji, aby pomóc w poznaniu profilu genomowego nowotworu pacjenta, ocenie rokowania i wybraniu spersonalizowanej terapii. Raport z badania dostarcza informacje na temat klinicznie istotnych zmian genomowych, możliwych terapii celowanych, dostępnych badań klinicznych oraz biomarkerów, które mogą pomóc przewidzieć odpowiedź pacjenta na immunoterapie.

FoundationOne® Heme jest zwalidowany do wykrywania czterech głównych klas zmian genomowych w ponad 400 genach związanych z onkogenezą. Oprócz analizy DNA, badanie FoundationOne®Heme sekwencjonuje także RNA z ponad 250 genów, aby jeszcze dokładniej ocenić fuzję genów – powszechny czynnik zaangażowany w powstawanie nowotworów hematologicznych i mięsaków.