Nasze podejście

Nasza praca oferuje coś więcej niż dostarczanie informacji. Nasza praca jest inspirowana nadzieją dla pacjentów, ich rodzin, przyjaciół, lekarzy i opiekunów. Dzięki ciągłej innowacji dokonujemy przełomów aby pomóc w osiąganiu coraz lepszych wyników leczenia poszczególnych pacjentów chorych na raka. Mamy coraz większą motywację aby zrobić wszystko co jest możliwe by być partnerem dla każdego pacjenta indywidualnie. Nieustannie wspieramy współpracę między naukowcami. Nasze podejście łączy molekularne profilowanie genomowe oraz analizę danych, co zapewnia bezcenny wgląd w nowotwory, który pomaga lekarzom stosować coraz więcej różnych kombinacji i linii terapii dla indywidualnych potrzeb pacjenta oraz przyspiesza rozwój nowych leków.

FOUNDATION MEDICINE

Cykl opieki nad pacjentem

Lepsza Opieka Onkologiczna Dziś

Lepsza Opieka Zdrowotna Razem

Lepsza Opieka Zdrowotna Jutro

Wspomaganie personalizowanych decyzji terapeutycznych

Dobieranie terapii oraz badań klinicznych do każdego indywidualnego pacjenta

Partnerstwo

Współpraca z grupami pacjentów, ośrodkami medycznymi i badaczami by ulepszyć opiekę onkologiczną.

Wspomaganie projektowania badań klinicznych

Zapewnianie narzędzi kompleksowej analizy

Odkrywanie nowych perspektyw, aby wspomóc przyspieszanie badań nad biomarkerami oraz lekami

Współpraca w dostępie do wyników badań molekularnych

Zapewnianie badaczom informacji niezbędnych dla postępu, w celu wytworzenia nowych metod terapii.