Badania kompleksowego profilowania genomowego w chorobach nowotworowych nie są w Polsce refundowane. Dzięki Programowi Wsparcia Pacjentów koszt badania może być niższy.

Roche Polska udostępnia pacjentom onkologicznym program wsparcia finansowego.

Program jest dostępny po złożeniu zamówienia na badanie FoundationOne®CDx lub FoundationOne®Liquid CDx lub FoundationOne®Heme

Program Wsparcia Pacjentów daje chorym możliwość szerszego dostępu do kompleksowego profilowania genomowego.

  1. Program dotyczy finansowego wsparcia pacjentów.
  2. Program finansowego Wsparcia Pacjentów jest przeznaczony dla chorych, których lekarz przesłał do Roche Polska Formularz Zamówienia na badanie FoundationOne®CDx lub FoundationOne®Liquid CDx lub FoundationOne®Heme.
  3. Wysokość udzielonego wsparcia finansowego jest objęta tajemnicą i Pacjent zobowiązany jest do jej zachowania.
  4. Wysokość wsparcia udzielanego poszczególnym pacjentom może się zmieniać w trakcie trwania programu.
  5. Program przeznaczony jest dla indywidualnych pacjentów zamieszkujących na terytorium Polski. Finansowanie usługi profilowania genomowego może być zapewnione przez osoby fizyczne i fundacje charytatywne.
  6. W programie nie mogą wziąć udziału osoby prawne.
  7. Program jest ograniczony czasowo i trwa przez 3 lata czyli w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2021.
  8. Udział pacjentów w Programie Wsparcia Pacjentów jest dobrowolny i odbywa się na wniosek pacjenta poprzez złożenie Deklaracji Przystąpienia do Programu Wsparcia Pacjentów.
  9. Udział w Programie Wsparcia Pacjentów nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami Pacjenta względem Roche Polska.
  10. Program dotyczy wsparcia finansowego pacjentów potrzebujących usługi profilowania genomowego FoundationOne®CDx lub FoundationOne®Liquid CDx lub FoundationOne®Heme i nie ma związku ze stosowaniem leków Roche. Udział w Programie Wsparcia Pacjentów nie jest związany ze stosowaniem przez Pacjenta konkretnych produktów leczniczych. Wyniki profilowania genomowego Foundation Medicine mogą wskazać na potrzebę stosowania przez Pacjenta leków Roche, jak i innych producentów, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

Przystąp do Programu Wsparcia Pacjentów on-line

Wypełnij formularz

lub

Pobierz Formularz Deklaracji przystąpienia do Programu Wsparcia Pacjentów

Pobierz formularz

W przypadku papierowej wersji formularza należy go przesłać na adres:

Roche Polska Sp. z o.o.
Foundation Medicine®
ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa Regulamin

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy dotyczącej logistyki badania lub płatności skontaktuj się z nami:

22 34518 88 lub polska.fmi@roche.com